Spesialister innen film & visualisering for teknologibedrifter

Ideas are worthless. Execution is everything.
- SCOTT ADAMS

Höegh LNG ønsker å vise fram resirkuleringen av Norman Lady. Visual Garden skal lage en film med et sterkt miljøfokus der målgruppen er både intern og ekstern.

Visual Garden skal hjelpe Exploria med å visualisere konseptet. Exploria er et nasjonalt viten- og opplevelsessenter i Kongsberg for teknologi, industri, geologi og naturvitenskap. Exporia er en felles satsing av fylkeskommunen, kommuner, næringsselskap og teknologiindustri i Kongsbergregionen

Visual Garden produserer flere salg og markedsrettede filmer for Kongsberg Maritime. Filmene har fokus på å vise fram helheten rundt et produkt og er tiltenkt brukt i presentasjoner og messer.

Hver sommer har Kongsberg Gruppen flere spennende sommerprosjekter for ingeniør studenter som ønsker å satse på realfag.  Visual Garden skal lage promofilm for disse sommerprosjektene. Filmen skal brukes i promoteringen for neste års sommerprosjekter.

Visual Garden skal sammen med kommunikasjonsbyrået Godtsagt lage en animasjonsfilm om e-tinglysning for Statens Kartverk. Animasjonsfilmen er et ledd i digitaliseringen av offentlige tjenester og skal motivere målgruppen til å ta i bruk dette nye verktøyet.

Magiske Øyeblikk